PROMÓTER SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Amely létrejött egyrészről a Social Media VIP Assistance (Kiss Gergely Christopher ev., 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 62/A) mint megbízó (a továbbiakban: megbízó), másrészről a megbízási szerződést kitöltő és elfogadó promóter (a továbbiakban: megbízott) között az alábbi feltételekkel:

 

1. A megbízó megbízást ad a megbízott részére “Social Media VIP Assistance Promóter” feladat elvégzésére.

2. A megbízott a megbízatást elfogadja, amelyet Kiss Gergely Christopher, SMVA ügyvezető feltételei szerint, a megbízói érdekeknek megfelelően köteles teljesíteni. 

3. A megbízás ellátása során a megbízott tudomására jutott minden a promótereknek átadott adat, oktatóanyag vagy információ Kiss Gergely Christopher ev. tulajdonát képezi és kizárólag a megbízás elvégzésére használható.

4. A megbízás határozatlan időre jön létre, teljesítése folyamatos. Jelen megbízást indokoltan bármelyik fél haladéktalanul felmondhatja.

5. A megbízottat a megbízás teljesítéséért a megbízó havi leosztásban százalékos arányban, PayPal kredit formájában kompenzálja. A promótert minden általa a rendszerbe regisztrált profil után 20% illeti meg havonta. Egészen addig, amíg az adott profil aktív tagja a rendszerünknek. (Például 1 darab Basic profil ajánlása esetén, ami 19.990 Ft. havonta, a promóter 3998 Ft. értékben PayPal kreditben részesül.) 

A díjat a megbízó havonta, a tárgyhót követő hónap 14. napjáig köteles megfizetni. A PayPal által levont tranzakciós összeg (4%) a promótert terheli. 

Fontos megemlíteni, hogy a megbízási szerződéssel megbízási viszony jön létre Kiss Gergely Christopher egyéni vállalkozó és az adott promóter, mint magánszemély között. Kiss Gergely Christopher, mint egyéni vállalkozó semmilyen formában nem alkalmazza a szerződést kitöltő promótert, ezért ha altala szerzett PayPal kreditet jövedelem formájában kívánja felhasználni az a promóter felelősségét képezi. Adózással kapcsolatos kötelezettségeit saját felelősségére végzi el. (Erről részletesebb informació a szerződés alján található.)
6. A megbízott köteles a megbízót tevékenységéről és az ügy állásáról tájékoztatni, amennyiben erre a megbízó igényt tart.

7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak. 

 

 

Jelen szerződésban leírtakat elfogadom és kijelentem, hogy az általam megadott információk a valóságnak megfelelnek.

További információ a PayPal-al és az adózási kötelezettségekkel kapcsolatban